Δωρεάν ΜαθήματαΠρέπει να μελετήσει κανείς πολλά για να ξέρει λίγα

 

Zheng Shen και Ling Shen στο Σύστημα Xuan Kong

Άρθρα Φενγκ Σούι Γαλαξίδι Zheng Shen και Ling Shen Ευνοϊκό Βουνό και Νερό

Αν ένας τόπος έχει στην Κατεύθυνση Zheng Shen Βουνό και στην Κατεύθυνση Ling Shen Νερό, τότε ό τόπος θα λαμβάνει το ποιο δυνατό Qi της Περιόδου.

Περισσότερα...