Σεμινάριο Φενγκ Σούι Περίοδος 9 Li Φωτιά

Are You Ready for Feng Shui Period 9?. Είστε έτοιμοι για την Περίοδο 9 στο Φενγκ Σούι;


Online Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φενγκ Σούι
Classroom Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φενγκ Σούι


Ο Χρόνος στο Φενγκ Σούι εστιάζετε σε Κύκλους των 20 Ετών (ένα πλήρης κύκλος στο Φενγκ Σούι είναι 180 Έτη), έτσι για κάθε 20 χρόνια υπάρχει και μια σημαντική Ενεργειακή Αλλαγή στο Σύμπαν.
Κάθε μετάβαση από τη μια Περίοδο στην άλλη επιφέρει Ενεργειακές Αλλαγές σε διάφορες πτυχές, τόσο στον κόσμο γενικότερα, όσο και συγκεκριμένα σε οικίες και στα κτίρια των επιχειρήσεων.
Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει κάθε Αστρικό Χάρτη του χώρου σε θέματα σχέσεων, υγείας, συνεργασιών, επαγγελματικών, προόδου, καριέρας, τύχη, οικονομικών, κλπ.

Υπάρχουν δύο Συστήματα Μέτρησης Υπολογισμού του Χρόνου στο Φενγκ Σούι, η μία Μέθοδος μετράει το Ουράνιο Qi ( Tian Qi 天氣 ) και η άλλη Μέθοδος το Γήινο Qi ( Di Qi 地氣 ).

Η μέθοδος μέτρησης του Γήινου Χρόνου χρησιμοποιεί το Σύστημα των 2 Κύκλων 8 Περιόδων ( Er Yuan Ba Yun 二元八运 ) το οποίο υπολογίζεται από το Xian Tian Ba Gua 先天⼋卦, αφορά την Γήινη Ενέργεια και χρησιμοποιείται στο Xuan Kong Da Gua 玄空大卦.
Με τη μέθοδο μέτρησης των 2 Κύκλων, βρισκόμαστε στην Περίοδο 9 από το 2017 και θα διαρκέσει μέχρι το 2044.

Το Σύστημα των Ιπτάμενων Άστρων ( Xuan Kong Fei Xing 玄空飛星 ) στο Φενγκ Σούι χρησιμοποιεί το Σύστημα των 3 Κύκλων 9 Περιόδων ( San Yuan Jiu Yun 三元九運 ) το οποίο υπολογίζεται από το Hou Tina Ba Gua 後天八卦 και αφορά την Ουράνια Ενέργεια.

Το 2023 σηματοδοτεί το Τέλος της 20ετής Περιόδου 8 Gen 艮 Γη, ( 2004-2024 ) του 2ου υπό-Κύκλου του Κατώτερου Κύκλου.
Στις 4 Φεβρουαρίου 2024 ξεκινά μία Νέα 20ετία αυτή της Περιόδου 9 Li 離卦 Φωτιά, που ανήκει στον 3ο και τελευταίο υπό-Κύκλο του Κατώτερου Κύκλου και τη συμπλήρωση έτσι ενός Μεγάλου Κύκλου 180 Χρόνων.

Το 3ήμερο Σεμινάριο εστιάζεται στην Νέα Περίοδο 9 Li Φωτιά 運九離火 και η σχέση της Περιόδου 9 με τους Χάρτες Ιπτάμενων Άστρων των άλλων Περιόδων του εκάστοτε χώρου.
Κάποια από τα 9 Άστρα ενισχύονται περισσότερο και κάποια άλλα αποδυναμώνονται, αυτό μπορεί να έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.
Στο Σεμινάριο αυτό θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε και τους 16 Χάρτες της Περιόδου 9 καθώς και πως θα επηρεάσει τους Χάρτες των άλλων Περιόδων.

  Αναλυτικά τα Περιεχόμενα Σεμιναρίου:

  1. Er Yuan Ba Yun, 2 Κύκλοι 8 Περίοδοι
  2. San Yuan Jiu Yun, 3 Κύκλοι 9 Περίοδοι
  3. Ανάλυση του Εξαγράμμου της Περιόδου 9
  4. Κατασκευή και Ανακαίνιση
  5. Αλλαγή Χάρτη Περιόδου
  6. Κατευθύνσεις Zheng Shen, Ling Shen, Zhao Shen
  7. Ανάλυση των 16 Χαρτών της Περιόδου 9
  8. Χάρτες Διπλό Κυρίαρχο Άστρο στο Sitting
  9. Χάρτες Διπλό Κυρίαρχο Άστρο στο Facing
  10. Χάρτες Fu Yin σε Ορεινό & Υδάτινο Άστρο
  11. Χάρτες Fan Yin σε Ορεινό & Υδάτινο Άστρο
  12. Φυλακισμένο Κυρίαρχο Άστρο Περιόδου 9
  13. Μέθοδος Απεγκλωβισμού του Υδάτινου Άστρου 9
  14. Cheng Men Jue : Castle Gate Method
  15. Castle Gate : Συνδυασμοί 10
  16. Castle Gate : 10 σε Facing και Πύλη Κάστρου
  17. Castle Gate : Χάρτες Πύλες Κάστρου Περιόδου 9
  18. The Great Method of the Five Ghosts Gate
  19. Five Ghosts Gate : Ευνοϊκοί Χάρτες Περιόδου 9
  20. Five Ghosts Gate : Ευνοϊκοί Χάρτες άλλων Περιόδων
  21. Five Ghosts Gate : Μέθοδος Τοποθέτησης Νερού
  22. Five Ghosts Gate : Ενεργοποίηση του 5 Υδάτινου Άστρου
  23. Five Ghosts Gate : Απεγκλωβισμός Υδάτινων Άστρων
  24. Ze Ri Επιλογή Ημερομηνίας
  25. Dragon Gate Eight Formations
  26. Void Μήνας και Void Ημέρες
  27. Συγκρούσεις Κλάδων & Κλωναριών
  28. Lu Cun : Prosperity Day Star
  29. Lu Cun : Κατεύθυνση των 5 Φαντασμάτων
  30. Ημέρα και Ώρα Ενεργοποίησης Νερού

Κόστος Σεμιναρίου: 300 €
Στους μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης - Certificate of Attendance - και οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στην Ομάδα FSRC Feng Shui 3-4 στο Facebook για περαιτέρω εκπαιδευτική υποστήριξη.
Έκπτωση 50% για τους μαθητές που θα ήθελαν να επανα-παρακολουθήσουν το Σεμινάριο.


Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μου στα τηλέφωνα: 211-4002615, 6977-210817
Οι τιμές των σεμιναρίων δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ +24%