Εκπαιδευτική Υποστήριξη | FSRC Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις


Ενημέρωση 1 Φεβρουαρίου 2023
FSRC Greece | Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Η εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών, (ανάλογα των μαθημάτων ή των σεμιναρίων που έχουν παρακολουθήσει), γίνεται μέσα από διαφορετικές κλειστές ομάδες στο Facebook.
Για τη συμμετοχή στις ομάδες υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook, αν δεν διαθέτετε, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κλειστό προφίλ στο Facebook για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ομάδες υποστήριξης.
Aνάλογα το επίπεδο γνώσεων του μαθητή, βάση των σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει, ή την εκπαίδευσή του μέσω των μαθημάτων αλληλογραφίας, ο μαθητής αποκτά πρόσβαση σε ειδική ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης στο Facebook.


Ανάλογα των μαθημάτων / σεμιναρίων που έχετε παρακολουθήσει, κάντε αίτηση στις ποιο κάτω ομάδες υποστήριξης.

FSRC Greece Students
Facebook Group | FSRC Greece Feng Shui Students

Η Ομάδα FSRC Greece Students είναι μόνο για τους σπουδαστές Φενγκ Σούι της Σχολής του FSRC Greece.

Αίτηση στην Ομάδα

FSRC Feng Shui 1-2
Facebook Group | Feng Shui Seminar 1-2

Εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το Επαγγελματικό Σεμινάριο Feng Shui FSRC Modules 1 και 2, ή έχουν αγοράσει τα Μαθήματα Αλληλογραφίας Feng Shui, Elementary και Intermediate Level.

Αίτηση στην Ομάδα

FSRC Feng Shui 3-4
Facebook Group | Feng Shui Seminar 3-4

Εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές που έχουν παρακολουθήσει τα Επαγγελματικά Σεμινάρια, FSRC Feng Shui Modules 3 και 4 και FSRC Business Feng Shui και FSRC Dynamic Flying Stars, ή έχουν αγοράσει το Μάθημα Αλληλογραφίας Feng Shui Advanced Level.

Αίτηση στην Ομάδα

FSRC Master Seminar
Facebook Group | Master Feng Shui Seminar

Εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το FSRC Water Methods και FSRC Xuan Kong Da Gua.

Αίτηση στην Ομάδα

Ze Ri Xuan & Feng Shui
Facebook Group | Ze Ri Feng Shui Seminar

Εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές που έχουν παρακολουθήσει τα Σεμινάρια Ze Ri Xuan, Επιλογή Ημερομηνίας & Feng Shui, Levels 1-4.

Αίτηση στην Ομάδα

Εφαρμογές Feng Shui
Facebook Group | Εφαρμογές Feng Shui

Υποστήριξη σε όσους έχουν αγοράσει το Ημερολόγιο Επιλογής Ημερομηνίας Ze Ri & Feng Shui, ή έχουν επιλέξει την ετήσια συνδρομή των Επαγγελματικών Εφαρμογών Feng Shui.

Αίτηση στην ΟμάδαΌροι Χρήσης | Προϋποθέσεις του FSRC

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης δημιουργήθηκαν και ισχύουν για όλους τους μαθητές, ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων στις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών του FSRC Greece και τους κανόνες που θέτει για όλους τους μαθητές του FSRC ο Master Joseph Yu.
Οι μαθητές και οι σύμβουλοι του FSRC πρέπει να συμμορφώνονται με τους κάτωθι Όρους και Κανόνες που θέτει το FSRC, προκειμένου αν θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους στο FSRC.


Όροι Χρήσης | Higher Feng Shui Diploma

Η συμμετοχή του μαθητή στις ομάδες: FSRC Greece Students - FSRC Feng Shui 1-2 και FSRC Feng Shui 3-4, είναι υποχρεωτική, προκειμένου ο μαθητής να δείξει επαρκή κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής, η οποία είναι απαραίτητη για την απόκτηση του Higher Feng Shui Diploma


Όροι Χρήσης | Ομάδες Υποστήριξης

Όλοι οι μαθητές των ομάδων είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν και να βοηθούν άλλους μαθητές που έχουν ζητήσει βοήθεια σε θέμα που έχουν ανεβάσει στην ομάδα.
Απαγορεύεται η δημοσίευση των περιεχομένων των ομάδων υποστήριξης, (αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο) σε άλλες ιστοσελίδες, blog ή φόρουμ εκτός τους FSRC.
Μαθητές που έχουν δημοσιεύσει περιεχόμενο από τις ομάδες υποστήριξης εκτός του FSRC Greece, θα διαγράφονται από τις ομάδες υποστήριξης.
Σε περίπτωση που προσθέσετε κάποιο κείμενο στην ομάδα από άλλη πηγή εκτός του FSRC Greece να αναφέρετε και το σχετικό link.


Όροι Χρήσης | FSRC Logo

Απαγορεύεται σε όλους η χρήση του λογότυπου (logo) του FSRC σε ιστολόγια, blogs και μέσα δικτύωσης.


Όροι Χρήσης | Σπουδές στο FSRC
  Οι μαθητές και οι σύμβουλοι που θα αναφέρουν ότι έχουν σπουδάσει στο FSRC, μέσω ιστοσελίδων, ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι επίσης υποχρεωμένοι να αναφέρουν:
  • το Κέντρο FSRC της Χώρας που έχει σπουδάσει, (και να υπάρχει link στο FSRC της χώρας)
  • το όνομα του δασκάλου που δίδαξε το σεμινάριο,
  • το είδος των σεμιναρίων και το Έτος παρακολούθησης,

Παράδειγμα 1
(Αν ο μαθητής / σύμβουλος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο FSRC Greece)

Certificate of Attendance: FSRC Greece Master Τάκης Καραγιαννόπουλος
Σεμινάριο 1 (έτος)
Σεμινάριο 2 (έτος)
......

Παράδειγμα 2

Παρακολούθησα τα ποιο κάτω Επαγγελματικά Σεμινάρια του Master Joseph Yu στο FSRC Greece με τον Master Τάκη Καραγιαννόπουλο που εκπροσωπεί το FSRC του Master Joseph Yu στην Ελλάδα.
Σεμινάριο 1 (έτος)
Σεμινάριο 2 (έτος)
......

* Το όνομα του Master Joseph Yu μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μόνο αν ο μαθητής / σύμβουλος, είχε παρακολουθήσει σεμινάρια με τον ίδιο τον Master Joseph Yu.
Ο Master Joseph Yu πλέον δεν διδάσκει, έχει δώσει το δικό του Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε εξουσιοδοτημένους από τον ίδιο δασκάλους ανά το κόσμο.


Όροι Χρήσης | Σύμβουλοι Feng Shui
  Οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους μελλοντικούς συμβούλους feng shui για να καταχωρηθούν στη σελίδα Επαγγελματίες Σύμβουλοι Feng Shui της Σχολής είναι:
  • Ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει τα 2 Επαγγελματικά Σεμινάρια Φενγκ Σούι FSRC Feng Shui Modules 1-4, ή,
   εναλλακτικά, να έχει πάρει και τα τρία επίπεδα του Ελληνικού Feng Shui Correspondence Courses (Elementary, Intermediate και Advanced) που διατίθενται από τη Σχολή.
  • Ο σύμβουλος Feng Shui του FSRC Greece είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει και να βοηθά τους νεους μαθητές στις Ομάδες Υποστήριξης στο Facebook.
  • Ο σύμβουλος Feng Shui πρέπει να συμμορφώνεται με τους εδώ Όρους και Κανόνες που θέτει το FSRC, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του.
Για τους μαθητές που ενδιαφέρονται να προβληθούν με δική τους σελίδα στο Σύμβουλοι Φενγκ Σούι της Σχολής, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα Επαγγελματικά Σεμινάρια "FSRC Feng Shui 1-4" της Σχολής, ή εναλλακτικά, να έχουν πάρει και τα 3 Επίπεδα των Μαθημάτων Αλληλογραφίας Φενγκ Σούι, "Elementary, Intermediate και Advanced".
Το κόστος της προβολής και της ατομικής σελίδας του μαθητή στην σελίδα του FSRC Greece είναι 70€ και πληρώνεται μία φορά.


Αλλαγή Όρων Χρήσης του FSRC

Οι παραπάνω Όροι Χρήσης που θέτει το FSRC του Master Joseph Yu, μπορεί να αλλάξουν, ή, να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Γι’ αυτό να επισκέπτεστε και να διαβάζετε συχνά τη σελίδα αυτή.